0936.102.289

Từ khoá: Điện trở nhiệt, Linh kiện khuôn ...

Giá trị cốt lõi

20/10/2017, 11:01

Giá trị cốt lõi

—Sản phẩm dịch vụ công nghiệp chất lượng, an toàn, công nghệ tiên tiến.

—Sản phẩm máy móc thiết bị hiện đại.

—Môi trường làm việc an toàn, thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.

—Quan hệ đối tác, khách hàng chân thành và bền vững.

—Trách nhiệm với cộng đồng.

CALL