0936.102.289

Keywords: Thermistor, Mold components ...

Side Clamp “A’ Type

07/06/2019, 04:30 PM

Category:

SUMITECH là đơn vị hàng đầu cung cấp thiết bị cho ngành công nghiệp đúc nhựa. Đáp ứng được chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất cho khách hàng, chúng tôi đã ký kết hợp đồng làm đại diện cho nhiều hãng như: Enmair /Matex /Osung /MICO /PISCO /Threeup /…

Product Description

 

New Product Tab

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CALL